Sidhuvud_Mobilversion_Parad

SPECIALPEDAGOGIK - en introduktion

-För mig som pedagog är det viktigast att få hjälpa en människa att växa, säger Magnus. Jag stävar efter att väcka lusten att lära, det är nyckeln. Jag tror på att allt är möjligt och problem som uppstår är till för att lösas med nya egna och andras idéer.

När jag mötte Jonas som var rullstolsbunden och skulle träna lindans skrattade han åt mej och sa, – Har du inte missat något? ”Vad menar du?” sa jag  ”Jag sitter ju i rullstol och kan inte gå på lina!”  ”Men du kan ju gå på ditt sätt med rätt stöd” sa jag. Och han gick på lina på sitt sätt och fick upplevelsen att JAG KAN!!  

 -Vi ser allt för ofta vad som inte går och är rädda att misslyckas. Jag vill förmedla en annan syn: Misslyckas är vägen till att lyckas.

"Genom att ha stora förväntningar på deltagarna höjer man värdet på deras insats. Man ser människan, skalar bort alla hinder och kommer fram till den riktiga personen, det bevisar att alla har ett värde, att alla kan bidra"

- Magnus Jonsson

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna honom där han är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. För att undervisa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära, och därför måste jag förstå, att detta med att undervisa inte är att vilja härska, utan att tjäna.
Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon."

- Sören Kierkegaard 

Den som bäst har formulerat vad pedagogik är för mig, skrev detta, säger Magnus.
 

NYFIKEN PÅ MER?

Läs gärna mer om Magnus´arbete som pedagogiskt utvecklingsansvarig inom nycirkus, i en artikel i Lärarförbundets tidning "Specialpedagogik" - och ta dig vidare till vår "Funkisverksamhet" och/eller läs mer om "Cirkus på äldreboenden"!

För modiga

Magnus arbete har dokumenterats i boken För Modiga, Cirkus Cirkörs förlag.
Här är ett reportage om Magnus en tidskrift om specialpedagogik.

I slutet av nittiotalet startade Cirkus Cirkör cirkusverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning, där Magnus var.... Vi ville att alla barn och unga i hela landet skulle få möjlighet att uppleva cirkus. Tio år senare satte vi oss ner och sammanfattade våra erfarenheter i en bok – För modiga.
I boken presenteras vår pedagogik och vår filosofi och tillsammans med berättelser från några som varit med på resan. Det vill säga några av alla de modiga barn och unga som utmanat sig själva och blivit stjärnor på träningsgolvet, några av alla de fantastiska medarbetarna på habiliteringar och dagcenter som vågat bryta normer och trott på Cirkus Cirkörs pedagogik samt några av de pedagoger som vägrat se funktionsnedsättningen som ett hinder och istället bestämt sig för att allt är möjligt.