Sidhuvud_Mobilversion_Parad

föreläsningar

Energipedagogik - lyssnandets konst

Magnus Jarlöv berättar om sina erfarenheter som pedagog och filosofi kring lärande i ett interaktivt föredrag med mycket humor och stort hjärta.

”Målsättningen för mig som pedagog är att höra och förstå vad den andre vill utan att det uttalats. Det är lyssnandets konst som bygger på total närvaro och är vad energipedagogik innebär för mig.”

”Jag fokuserar på samarbete och tillit. Cirkus och teater är mina instrument och jag har all kunskap om hur jag lär ut tekniken, men sedan är det viktigt att lära sig lyssna och få samspelet med deltagarna att fungera. När det gör det så utvecklar de mig lika mycket som jag utvecklar dom”

Föredragets längd kan anpassas och innehållet varieras. Ring Magnus så berättar han mer.

En gång var jag arg och synisk...

En röd tråd löper genom Magnus Jarlövs liv... Ilska, empati och nyfikenhet. Det har tagit honom på resor kors och tvärs över världen och varit drivkraften till fler projekt med cirkus och medmänsklighet som tema och metod.
- Jag har sökt olika sanningar och letat efter något stort att tro på eller tillhöra. Men jag fick bara olika manualer som talade om vad jag får och inte får göra. Och om hur man skall vara i olika kollektiva och kontrollerande system. Det passar inte mig så jag fick söka vidare. Det handlar min föreläsning om; händelser, möten med människor och erfarenheter som lärt mig något om medmänsklighet och fördomar. T ex världens mest diskriminerade grupp; de funktionsnedsatta, dom tillåts ju inte att existera i något land i vår värld egentligen. Sjukt tragiskt att vi är så rädda för det som är annorlunda. Under åren på vägarna i världen har jag haft nöjet att sitta i samtal med munkar i Burma och missbrukande barn i Sydafrika. Det visar sej att vi har en sak gemensamt...

förstärk en känsla eller ett budskap...

Kontakta oss för förslag!