Sidhuvud_Mobilversion_Parad

cirkus i skolämnena

Vår nycirkuspedagogik skapar många olika ingångar för barn med olika begåvningar och inlärningssätt.

Vi planerar arbetspassen tillsammans med lärare och hittar övningar som påverkar det fysiska kroppsminnet för just det ämnet. T ex kan en lektion i matematik ha inslag av jonglering och akrobatik. Likaså kan vi arbeta med våra sinnen, gestaltning av kemiska molekyler, historiska händelser eller sagor.

Vårt arbetes främsta mål är att ge stöd och inspiration för lärare att arbeta med barns olika sätt att se och lära. Att kunskapen fäster i minnet och att vi tillsammans har riktigt roligt.

Med hjälp av cirkusens discipliner tränar vi på de viktigaste byggstenarna; Tillit, samarbete och kreativitet. Jonglören tränar koncentration och koordination, akrobaten utmanar sitt balanssinne och sin tillit. Clowen tränar på sin kroppsmedvetenhet och scennärvaro.

Vi tror starkt på använda den fysiska intelligensen när vi vill kommunicera ett budskap. Genom att låta vänster och höger hjärnhalva arbeta tillsammans i en fysisk övning planteras ett kroppsminne hos deltagarna sin är kopplat till ett budskap. Dessutom är det väldigt givande att få skratta tillsammans och i en positiv och bejakande miljö gror de mest kreativa och bästa idéerna. 

"Man ska lägga kraften där det finns en utvecklingsmöjlighet! För barn är det så oerhört viktigt att känna att de lyckas, att vinna, att man duger och att det sker en utveckling"

Nycirkusens filosofi är en hängiven tro på att allt är möjligt och förmågan finns att skapa nya unika resultat av teknisk kunskap. Att det stämmer är nycirkusartister levande bevis på men det gäller även alla som vill lära och utvecklas som människa. Det finns en plats för alla oavsett språk, förutsättningar, funktionsnedsättningar, bakgrunder och intressen. Nycirkusen som konstform premierar det som är olika, det som skapar nytt och blir unikt.

Syftet med arbetet är främst att vidga utrymmet för eget skapande och för olika sortens lärande i skolan.