Sidhuvud_Mobilversion_Parad

integrationsguiden.se

Vi är engagerade i ett helt nytt integrationsprojekt som just avslutat sin första omgång på boendet Örestrand FIMI i Höganäs för nyanlända ensamkommande pojkar (16-19 år). Målet är att förbygga segrationen och öka integrationen för nyanlända genom att erbjuda kunskap och möten med inspirerande pedagoger.
Kursen handlar om svenska koder, seder och bruk i vårt moderna samhälle, vårt lands historiska och politiska utveckling. Rasism, jämställdhet, sexualitet och hur olikheter kan respekteras tas också upp. Lektionerna bygger mycket på interaktivitet genom rollspel och diskussioner.
Nya kurstillfällen kommer till hösten, håll ögon öppna!
Artikel i Helsingborgs Dagblad